PepsiCo: een Blue Chip met een mooie toekomst achter zich

Niets is voor eeuwig en dat geldt zeker voor bedrijven en dus ook voor de Blue Chips onder hen, waaronder PepsiCo. Er komt een moment dat deze Blue Chips hun vanzelfsprekende glans verliezen. Ooit waren bedrijven als Enron, Lehman Brothers en Kinder Morgan onaantastbare namen. Vandaag de dag bestaan de eerste twee niet meer en moet de derde heel veel moeite doen om het vertrouwen van zijn beleggers terug te winnen, nadat dit bedrijf vorig jaar onverwacht zijn dividenduitkering verlaagde.
Chips Cor Wijtvliet

Wie Lehman en Enron in zijn pensioenportefeuille had zitten, is van een koude kermis thuis gekomen. Wie kinder Morgan in zijn portefeuille heeft, heeft zijn dividendinkomen met 75% zien krimpen. Dat zijn onplezierige verrassingen maar het is en blijft een feit dat het ene bedrijf zich beter weet aan te passen aan nieuwe omstandigheden dan het andere. Sommige bedrijven die over hun hoogtepunt heen zijn houden ten onrechte fondsen vast die beter elders belegd hadden kunnen worden.

Read More

Cor Wijtvliet: McDonald’s is een aandeel voor de Post-Brexit wereld

Het is een tamelijk eenvoudige taak mooie dividendaandelen te selecteren. Beleggers zoeken dan naar bedrijven die een mooi dividendrendement offreren, die mooie winsten maken om toekomstige dividenden veilig te stellen en die ook nog eens de benchmark bijhouden. Met andere woorden ze laten ook nog eens een mooie koersstijging zien.

McDonald's logo

Hoewel het selectieproces tamelijk eenvoudig is, lijkt het voor de gemiddelde belegger vaak een te zware taak. Te vaak en te gemakkelijk laten ze zich afleiden door een glitteraandeel of door een ‘trade’ die je niet mag laten lopen.

Read More

Kunnen de bedrijfswinsten eindelijk omhoog?

Het gaat al enkele jaren niet goed met de bedrijfswinsten. Die stagneren of dalen zelfs. Daar zijn reeksen van factoren voor aan te wijzen. Zo heeft de wereld de afgelopen jaren met periodes van deflatie te maken gehad.
Cor Wijtvliet no thanks Europe
In 2015 gingen de Opkomende Markten gebukt onder de negatieve gevolgen van de duurdere dollar. Daardoor kwam de wereldwijde industrie in een recessie terecht wat de inflatieverwachtingen nog verder omlaag duwde. Het zag er tot voor kort naar uit dat al dat leed geleidelijk naar de achtergrond verdween.

Read More

Microsoft en Linkedin zetten de toon in de techsector

Maandag 13 juni maakte de ceo van Microsoft, Satya Nadella, bekend Linkedin.com te gaan overnemen voor maar liefst $26 miljard. Zoals te verwachten waren de reacties op deze megaovername gemengd.
Microsoft Linkedin
Voor de M&A specialisten was de overname een teken aan de wand. De techsector staat aan de vooravond van een golf aan Fusies & Overnames. Die markt voor M&A is in 2016 toch al heel dynamisch. In de techsector is tot aan de overname van Microsoft al $209 miljard aan Fusies & Overnames besteed.

Activiteitenportfolio kritisch door lichten
Dat bedrag kan nog veel hoger gaan uitvallen. Grote partijen met diepe zakken maken zich op om de markt op te gaan voor werkelijk grote overnames. Tim Cook, de baas van Apple, heeft nadrukkelijk laten weten dat zijn bedrijf klaar is om grote overnames te doen als die de juiste techniek binnen brengen en strategisch bij Apple passen. Overnames moeten het concurrerend vermogen verhogen en nieuwe applicaties toevoegen aan het bestaande platform. Zoveel is wel duidelijk. Ceo’ s van grote techbedrijven staan onder druk om binnen de sector waar ze actief zijn, liefst tot de top twee of drie te behoren. Ze doen er dus goed aan om hun huidige portfolio aan activiteiten kritisch door te lichten en omissies op te vullen.

Analisten hebben twijfels bij overname
De overname van Linkedin door Microsoft legt waarschijnlijk de manier van denken bloot van de grote partijen. Er zijn weinig internetbedrijven die én een groot publiek bedienen én die min of meer synoniem zijn voor de activiteiten die ze op het Internet ontplooien. Linkendin beschikt over die kwaliteit, evenals bijvoorbeeld Youtube, Instagram en WhatsApp. Analisten hebben twijfels geuit over het vermogen van Microsoft om Linkedin afdoende te integreren in de eigen software. Microsoft heeft wat dat betreft een naam te verliezen. Er was echter weinig tot geen twijfel over de sterke positie van Linkedin op het gebied van ‘professional networkin’!

Online bedrijven zijn begeerde overnamekandidaten
Twitter

Online bedrijven als Linkedin zijn begeerde overnamekandidaten. De begeerte om over te nemen wordt alleen maar sterker als de beurskoers flink afgenomen is. Dat was het geval bij Linkedin. Het mag niemand verbazen, dat de komende tijd alle aandacht uitgaat naar Twitter. Ook dit bedrijf heeft zijn beurskoers zien tuimelen in de afgelopen maanden, maar de goegemeente weet ook dat Twitter maandelijks meer dan 300 miljoen actieve gebruikers trekt.

Een tweede aspect waar CEO’s veel aandacht aan zullen besteden is of het begeerde object een gestage kasstroom kent en actief is in een marktsegment met veel groeipotentie. Linkedin voldoet aan die voorwaarden. Het verdient zijn geld vooral aan recruiters die het netwerk aftsruinen op zoek naar geschikte professionals.

Spierballenvertoon Microsoft
Tech deals

CEO’s van grote technamen zullen zich na het spierballenvertoon van Microsoft uitgedaagd zien om ook tot actie over te gaan. Ze willen niet de kans lopen dat een vette buit aan hun neus voorbij gaat, omdat ze te lang geaarzeld hebben. De kredietmarkt helpt een handje snel beslissingen te nemen. Geld lenen kan tegen zeer aantrekkelijke tarieven. Wat hen ook zal verleiden tot meer daadkracht, is de groeiende bereidheid van techstart ups om zich te laten overnemen. De markt begint zich enigszins tegen hen te keren omdat beleggers teleurgesteld geraakt zijn. Veel start-ups hebben beleggers niet gebracht wat ze hoopten en dus wordt het voor deze jonge bedrijven moeilijker geld te vinden om hun groei te financieren. Een overname kan dan een uitweg zijn, temeer omdat de markt voor IPO’s dit jaar maar moeizaam functioneert. Aan alle voorwaarden voor veel M&A in de techsector lijkt derhalve voldaan!

Over Beurshalte:
Dagelijks publiceert Beurshalte nieuwsbrieven en columns van leden van de redactie en van gastauteurs over de wereld van beleggen en alles wat ermee samenhangt. Daarnaast publiceert beurshalte wekelijks een nieuwsbrief met unieke inhoud over relevante beleggingsthema’s. Belangstellende lezers kunnen een gratis abonnement nemen.� Als u geïnteresseerd bent, kunt u zich hier aanmelden!

 

Disclaimer: Bovenstaand artikel is geen professioneel beleggingsadvies en het is ook geen uitnodiging om te gaan beleggen. Beleggen brengt kosten en risico’s met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het artikel is louter de persoonlijke mening van de auteur. 

 

 

 

Adidas gaat weer schoenen maken in Duitsland met behulp van robots

De afgelopen 30 jaar zijn fabrikanten van consumentengoederen druk doende geweest om hun productiefaciliteiten over te hevelen naar de zogeheten Opkomende Markten. De lonen lagen daar laag, de beroepsbevolking was redelijk geschoold en de transportkosten waren laag.
Adidas Robot
Bovendien groeide er in veel van die landen een grote, kapitaalkrachtige middenklasse die graag westerse consumptieartikelen kochten.

Read More