Adidas gaat weer schoenen maken in Duitsland met behulp van robots

De afgelopen 30 jaar zijn fabrikanten van consumentengoederen druk doende geweest om hun productiefaciliteiten over te hevelen naar de zogeheten Opkomende Markten. De lonen lagen daar laag, de beroepsbevolking was redelijk geschoold en de transportkosten waren laag.
Adidas Robot
Bovendien groeide er in veel van die landen een grote, kapitaalkrachtige middenklasse die graag westerse consumptieartikelen kochten.

Read More