Oliesector zet de tering naar de nering, beleggers profiteren

In minder dan een jaar tijd is de olieprijs met meer dan 40% gedaald. Het heeft even geduurd voordat de oliesector reageerde op deze dramatische prijsval, maar nu worden stappen genomen die er niet om liegen. De zogeheten oilmajors zijn ervan doordrongen geraakt, dat het huidig prijsniveau wel eens van langere duur kan zijn.
Olie boorplatformen
De oilmajors lijken niet van zins om het voorbeeld van Shell te volgen en dat betekent, dat een nieuwe consolidatieslag niet te verwachten is. De nadruk is veel meer komen te liggen op het omlaag brengen van de kosten, het snoeien in budgetten, het ontslaan van mensen en het onder druk zetten van de toeleveranciers. Belangrijk is ook, dat ze hun visie op de nabije toekomst hebben bijgesteld. Miljarden verslindende projecten worden zeer kritisch onder de loep genomen.

Read More

Optie Trade van de Week: short call Heineken

Deze week krijgt u van OptieAcademy de Optie Trade van de Week gepresenteerd: een short (geschreven) call op de Nederlandse bierbrouwer Heineken.
Heineken weekchart 26 juli

Op het Amsterdamse AEX-fonds Heineken worden opties verhandeld, wat ons mogelijkheden biedt om mooie optieconstructies op te tuigen. Deze week reiken we een geschreven call voor september aan op Heineken aan.

Read More

Microsoft en Apple stemmen beleggers somber

De verwachtingen waren hooggespannen aan het begin van 2015. Microsoft en Apple stemmen beleggers echter somber. Volgens analisten zou de technologiesector in het 2de kwartaal van dit jaar een gemiddelde winst laten zien van 13%. Van de goede prestaties van de techsector zou een wervende uitstraling uitgaan naar de financiële markten en koersen zouden over een brede linie weer de weg omhoog vinden. De verrassend sterke prestatie van Google op 17 juli leek alleen maar een bevestiging van dit verwachtingspatroon. De koers van het aandeel steeg die dag maar liefst 16%.

Nasdaq Composite

Dat optimisme is nagenoeg verdwenen. Er rees al enige twijfel toen Intel met teleurstellende cijfers en vooruitzichten kwam. Het optimisme is nagenoeg weg na publicatie van de cijfers en vooruitzichten van respectievelijk Apple en Microsoft. Beid partijen overlegden mooie tot uitstekende cijfers, maar dat was onvoldoende om beleggers tevreden respectievelijk gerust te stellen. 

Read More

Olieprijs kan voorlopig niet meer omhoog!

Het ziet er naar uit, dat de kogel door de kerk is. Na meer dan 10 jaar politiek armpje drukken is er op dinsdag 14 juli een nucleair akkoord gesloten tussen Iran en de Westerse mogendheden onder leiding van de Verenigde Staten. Daarmee lijkt de weg definitief vrij voor een terugkeer van het land naar de internationale olie- en gasmarkten en de olieprijs kan mijns inziens voorlopig niet omhoog.
iranian flag
Die terugkeer kan voor nog meer volatiliteit op de markten gaan zorgen, waar volgens het Internationaal Energie Agentschap (IEA) nu al een structureel overaanbod bestaat van 500.000 tot 800.000 vaten per dag. Een al dan niet spoedige terugkeer zal de balans tussen vraag en aanbod alleen maar verder verstoren. De cijfers spreken voor zich. Iran is vierde op de lijst van landen met de grootste bewezen oliereserves van 157,8 miljard vaten en neemt de tweede plaats in als het gaat om gas.

Read More