Stap 1: Hoe beleg ik succesvol: Verschil tussen aandelen en opties

In dit artikel laten we u het verschil zien tussen een aandeel en een optie.

Geen zin om te lezen? Luister naar de podcast van deze column via deze link

Aandeel

Aandeel OptieAcademy
Aandeel OptieAcademy


Een aandeel vertegenwoordigt een deel van het eigendom van een onderneming. Als u aandelen koopt van bijvoorbeeld Philips, wordt u dus voor een klein deel mede-eigenaar van Philips. Dit eigendomspapier kan normaliter op twee manieren geld opleveren, via:

  1. Dividendrendement
  2. Koerswinst

Ad 1) Dividend klinkt goed, maar is eigenlijk een uitkering aan de aandeelhouders, die betaald wordt door het bedrijf. Dit dividend gaat ten koste van de cash en daardoor is het bedrijf dus minder waard: oftewel een sigaar uit eigen doos!

Ad 2) De tweede manier om met aandelen te verdienen is door middel van koerswinst. Misschien kent u de ‘Efficiënte Markt Theorie’, die er vanuit gaat dat alles al bekend en in de huidige beurskoers verwerkt zijn.

Cartoon Buy Sell OptieAcademy
Cartoon Buy Sell OptieAcademy

 

Nieuws
Als er nieuws bekend wordt gemaakt, zullen alle factoren in de markt hun verwachtingen aanpassen, zodat de markt als geheel altijd gelijk zal hebben volgens deze hypothese. Veel academisch geschoolde analisten geloven hierin, maar de rijkste belegger ter wereld, Warren Buffett, heeft het ongelijk ervan bewezen door jarenlang gemiddeld meer dan 20% aan rendement te behalen. Dat is geen geluk meer te noemen! In crisistijden wordt meer het accent op dividend gelegd, terwijl dat bij koerswinst niet het geval is. Zelfs Buffett weet niet wanneer aandelen stijgen. Zijn favoriete termijn om aandelen te houden is altijd, oftewel ‘Buy & Hold’.

In de praktijk bewegen koersen over lange perioden relatief rustig, wat vervolgens gevolgd wordt door korte periodes van extreme koersuitslagen. In deze beide totaal verschillende periodes kunt u met de juiste optiestrategie een resultaat behalen die veel hoger ligt dan met aandelen alleen.

Casino
Op feestjes horen we vaak verhalen over het feit dat beleggen net een casino is. Helaas klopt dat voor veel particuliere beleggers, want die doen vaak geen gedegen onderzoek, maar speculeren en hopen dan op geluk.

90% van de particuliere beleggers verliest geld
Dat is in dit geval net als in een casino. Dat 90% van de particuliere beleggers geld verliest, is volgens een voor online broker Alex verricht onderzoek van de Universiteit van Maastricht, dan ook geen verrassing. Als professionele handelaren hebben wij mogen ervaren dat mensen een andere visie hebben op wat handelen in opties nu eigenlijk is. Handelen is voor velen puur speculeren.

Dit kan zo zijn als u weinig research doet, te weinig kennis heeft en veel risico neemt. Warren Buffett stelde dan ook ooit: ”Risk comes from not knowing what you’re doing”.

Bedenk: als u €1.000 heeft en met een speculatie 50% verliest, dan heeft u nog maar €500 over. U moet vervolgens 100% rendement maken om weer op het beginniveau te komen. Dat is mede de reden dat veel beleggers structureel verliezen. Ze maken procentueel dezelfde winsten en verliezen en hollen dus in waarde achteruit. Deze vorm van speculeren wordt vaak via derivaten (afgeleide producten) gedaan.
Hefboom

Beleggingsstrategieën
OptieAcademy is opgericht door professionele optiehandelaren die gewend zijn hun optieposities continu af te dekken door de betreffende aandelen te kopen of verkopen. Met optiecontracten verhandel je slechts een stukje risico, en geen deel van een onderneming zoals dat bij een aandeel het geval is. Opties zijn ook goedkoper ten opzichte van direct te handelen in aandelen. Opties zijn derivaten, oftewel afgeleide producten, en kennen een hefboom. Niet opties zijn een risico, maar het onjuist gebruik van opties is een risico. De meeste (particuliere) beleggers nemen een veel te groot risico door met te hoge hefbomen te speculeren met instrumenten zoals opties, Turbo’s, Sprinters, CFD’s en Futures.

In het volgende deel zullen we ingaan op wat er allemaal mogelijk is met opties. Met beleggingsstrategieën kun je net als opties ook combineren. Het loont om niet alle eieren in een mandje te stoppen, maar te spreiden.

Het meest interessant zijn die aandelen die aan twee criteria voldoen: dus én bovengemiddeld goedkoop zijn én waarvan de onderliggende bedrijven bovengemiddeld goed zijn. Vanaf 15 tot 20 aandelen in portefeuille is het risico van individuele aandelen op de portefeuille als geheel vanwege de spreiding namelijk vrijwel volledig geëlimineerd.

Let profits run and cut losses short
Laat winsten lopen en breid winstgevende posities uit. Veel particuliere beleggers verkopen juist een aandeel als ze een kleine winst hebben en zien dan vervolgens het aandeel alleen maar stijgen en kopen dan dat niet meer, omdat dat als verlies voelt. Bedenk dat iedere trade op zichzelf staat.

Voordelen opties
Met opties kunt u ook het beste spreiden door opties op verschillende onderliggende aandelen te nemen en zodoende uw risico fors te verlagen. Als u bij de ene transactie 100% verdient en bij de andere 50% verliest, komt u gemiddeld positief uit. Ook kunt u tegen geringe kosten in delen uw positie verkopen, terwijl dit bij aandelen alleen doorgaans maar tegen relatief hoge kosten kan.

Een ander voordeel van opties in de portefeuille ten opzichte van aandelen, is dat het risico heel gemakkelijk te beheersen is. In extreme marktsituaties kan de blootstelling simpel worden verkleind door een andere beschermingsconstructie met opties op te zetten.

Beleggers in aandelen blijven vaak zitten onder het motto: ‘Je moet stilzitten als je geschoren wordt’. Dit raden we zeker niet aan, want aandelen kunnen ook aanzienlijk dalen of failliet gaan. Goede voorbeelden hiervan zijn: Baan, UPC, KPNQwest, SNS Reaal en Imtech. Vandaar dat wij altijd een stop-loss propageren. Hanteer voor uzelf een ‘hak’-niveau, waardoor u van te voren weet op welk moment u verlies gaat nemen.

Opties vergen een nog meer pro-actieve houding, omdat deze relatief veel harder bewegen dan aandelen. Het hebben van voldoende kennis van opties, lijkt ons een stuk fijner voor uw nachtrust. OptieAcademy heeft diverse e-books geschreven en verzorgt een aantal malen per maand Optie Masterclasses en Live Trading Masterclasses om de theorie in de praktijk toe te passen.

Flexibel
Met opties kun je steeds nieuwe combinaties maken en is daarom een heel flexibel product. Je kunt er ook inspelen op een daling, terwijl dat bij de meeste banken/brokers niet mogelijk is om short te gaan in aandelen. Ook zijn er strategieën mogelijk die inspelen op een zijwaartse markt, waardoor er rendement wordt behaald. Dat is met aandelen niet mogelijk.

Aandelen met opties combineren
Ook kunt u aandelen met opties combineren, waarover later meer. Het enige voordeel van het hebben van aandelen is dus dat u ze altijd kunt vasthouden en dat ze dividend kunnen uitkeren. Daar staat tegenover dat opties een bepaalde looptijd hebben en in optiepemies de dividenden verdisconteerd zijn.

Bij aandelen zijn er wel de nodige risico’s aan verbonden, want in principe kunt u uw gehele inleg verliezen (zoals u heeft kunnen zien bij SNS Reaal) en wordt er niet bij ieder aandeel dividend uitgekeerd. In de prijs van opties zit het dividend al verwerkt en u kunt daarvan zelfs met bepaalde constructies profiteren.

Opties kunnen zelfs defensiever zijn dan aandelen, hoewel voor veel mensen opties een speculatieve naam hebben. Toch is het zo dat er met opties ook conservatieve strategieën opgezet kunnen worden, waarbij er zelfs veel minder risico wordt gelopen dan met aandelen.

Optie als alternatief voor aandelen

SBM Offshore
SBM Offshore

Een concreet voorbeeld geven we met SBM Offshore dat op het moment van schrijven €11,80 noteert. Het kopen van 100 aandelen SBM Offshore vergt een investering van €1180. Een optie met het recht tot het kopen van SBM Offshore voor €9 die tot de 3de vrijdag van maart 2015 geldig is, kost maar €3,05*100 =€305. Dit is dus iets meer dan een kwart van de investering in 100 aandelen. Onderstaand schetsen we een drietal scenario’s met de uiteindelijke situatie op expiratiedag (dat waarop opties aflopen) van maart 2015.

Scenario koersstijging
Stel dat SBM stijgt naar €15. Dan bedraagt de koerswinst op 100 aandelen €320 oftewel 27%. De waarde van de optiepositie is dan gestegen van €305 naar €600 wat een rendement betekent van 97%.

Scenario aandeel blijft gelijk
Stel dat SBM Offshore niet van zijn plaats komt en in maart 2015 op €11,80 noteert. Dan is er geen koerswinst behaald met aandelen, mits er geen dividend is uitgekeerd. De waarde van de optiepositie is dan slechts beperkt gedaald van €305 naar €280 wat een verlies betekent van 6,6%.

Scenario koersdaling
Stel dat SBM Offshore daalt van €11,80 naar €8. Dan bedraagt het verlies met aandelen €380 oftewel -32%. De waarde van de optiepositie is evenwel ook gedaald van €305 naar €0 wat weliswaar een verlies betekent van 100% maar met aandelen zou het verlies €75 groter zijn.

Als professionele optiehandelaar leer je om vanuit opties te denken en aandelen puur te zien als afgeleide middel om je posities af te dekken. Wij laten u in het volgende deel zien welke soorten opties er zijn om in te spelen op koersstijgingen of koersdalingen.

Wij wensen u veel succes met het optie-beleggen.

OptieAcademy
Voor een optie-maal resultaat
Jan Robert Schutte 06-50746210 en Harry Klip 06-31903957
Website: OptieAcademy
E-mail: info@optieacademy.nl

Geef een reactie