Stap 2: Verschil tussen call opties kopen en schrijven

Wie een koopoptie neemt op een huis, heeft dat huis in feite nog niet gekocht, maar heeft de mogelijkheid (het recht) het huis te kopen binnen een bepaalde periode. In de financiële markten wordt voor een optie een bedrag betaald aan degene die het recht verleent (de zogenoemde optiepremie).

Geen zin om te lezen? Luister naar de podcast van deze column via deze link

Verschil tussen calls en puts

Ordertickets OptieAcademy
Ordertickets OptieAcademy

Zonder verkoper kan er niet gekocht worden, dus er zijn altijd 2 partijen met een tegengestelde positie. De winst van de een is dus ook het verlies van een ander, we noemen dit een ‘zero sum game’. Toch kunnen zowel de koper en de verkoper beide geld verdienen als de verkoper aandelen als dekking op de opties aanhoudt. Het verlies op zijn optie wordt dan gecompenseerd door de winst op de aandelen. 
Call en Put

Er zijn twee soorten opties, te weten: calls en puts.

Call: een call is een recht om een onderliggende waarde te kopen tegen een bepaalde prijs, binnen een bepaalde termijn.

Put: een put is een recht om een onderliggende waarde te verkopen tegen een bepaalde prijs, binnen een bepaalde termijn.

           Koop                                Verkoop 

Call  Recht tot koop            Plicht tot levering

Put   Recht tot verkoop       Plicht tot afname

Bovenstaand schema geeft aan dat er dus vier mogelijkheden zijn: calls kopen en schrijven en puts kopen en schrijven. Het is belangrijk om goed het verschil te beseffen tussen een recht en een plicht. Als je een recht hebt, kun je dit uitoefenen. Als je een plicht hebt, zit je in een afhankelijke positie en moet je wachten of de tegenpartij zijn recht uitoefent. Om het recht op de onderliggende waarde te verwerven betaalt de koper een premie aan de verkoper (schrijver) van de optie. Bedenk dat je voor het aangaan van een plicht een tegenprestatie wilt, een vergoeding oftewel een premie in geld.

Opties zijn een gestandaardiseerd product wat inhoudt dat iedereen deze tegen gelijke voorwaarden op hetzelfde moment kan verhandelen. Zo gelden voor uw buurman bij dezelfde optie precies dezelfde specificaties als voor u (alhoewel de kosten per broker flink kunnen verschillen).

Opties kunnen zowel defensief als offensief worden toegepast, afhankelijk van de doelstelling van een belegger. Een defensieve belegger zal opties anders gebruiken dan een offensieve trader. Juist dat aspect maakt opties een product wat een plaats verdient in elke beleggingsportefeuille. Ook zijn er door de combinatie van opties veel mogelijkheden, die u alleen met opties heeft en niet met aandelen, maar dat gaan we later uitgebreid behandelen.

Het is daarom natuurlijk logisch dat OptieAcademy opties promoten. Iemand heeft ooit de stelling geponeerd: Opties zijn de beste uitvinding na het wiel. Net als met een wiel kun je opties ook doorrollen naar een latere afloopdatum, maar daarover later meer. Besef eerst dat u opties gedurende de gehele looptijd iedere handelsdag terug kunt kopen danwel verkopen. U hoeft dus niet tot de laatste handelsdag te wachten.

Verschil kopen/schrijven van opties

Het grote verschil tussen het kopen of verkopen (schrijven) van opties is dat je bij het kopen van opties premie koopt en dat je bij het schrijven premie ontvangt, waarbij dus wel een risico bestaat dat de tegenpartij, dus de koper, zijn optie kan uitoefenen als de optie op expiratie waarde heeft.

Long call
U kunt het kopen van een calloptie vergelijken met een optie op een huis: u mag (maar u hoeft niet) een huis voor bijvoorbeeld €350.000 kopen binnen een bepaalde periode. Stel dat het huis in waarde stijgt tot €400.000 dan kunt u uw kooprecht uitoefenen en heeft u een winst van €50.000. In de optiehandel is een optie in tegenstelling tot bij een huis niet gratis, maar moet de koper een prijs betalen (de optiepremie) aan de verkoper van de optie.

Long Call Aperam
Long Call Aperam

Voorbeeld Aperam 10 Call
In bovenstaande grafiek is een calloptie weergegeven op Aperam (tickersymbol AP) met uitoefenprijs €10 waarvoor €1 is betaald. Des te meer het aandeel stijgt, des te hoger de premie van de call en dus de winst. De break-even-koers (de prijs waar winst noch verlies wordt gemaakt) is in dit geval €10+€1 = €11.

Het verlies is beperkt tot de bepaalde optiepremie van €1. Dit is maal 100 want de optie heeft betrekking op de onderliggende waarde van 100 aandelen, dus hier is dat €1x 100. Zelfs als Aperam naar €0,01 zakt, dan kunt u nooit meer verliezen dan de betaalde optiepremie van €100. Stel Aperam noteert €15,88. De AP 10 Call is dan in ieder geval dus €5,88 waard, want de intrinsieke waarde is 15,88-10 = €5,88. De winst bedraagt in dit geval €(5,88-1)= €4,88: een winst van 488%.

Short call
De verkoper (schrijver) van een calloptie heeft een verplichting (maar niet het recht) om een vastgestelde hoeveelheid van een onderliggende waarde te leveren tegen een vooraf bepaalde prijs, de uitoefenprijs.

Schrijvers van callopties kunt u het beste vergelijken met een verzekeraar die speculeert op het niet geschieden van een bepaalde gebeurtenis: een onderliggende waarde stijgt niet boven een bepaalde prijs.

 

Short Call Aperam
Short Call Aperam

Figuur: Short call

De grafiek van een short call (zie bovenstaande figuur) is dus het omgekeerde van de long call van eerdergenoemde voorbeeld. De winst is beperkt tot de ontvangen €1. De geschreven calloptie duikt in de min zodra Aperam boven €11 uitstijgt. Het verlies bij een koers van €13 bedraagt dan €2 (x 100), dus €200 op expiratie. De optie is weliswaar €3 waard, maar de ontvangen premie van €1 kan hiervan worden afgetrokken.

Bij het handelen in call opties zijn er de volgende ordermogelijkheden:

Open Buy Call (openingsorder van een gekochte calloptie (openen van longpositie)).
Close Sell Call (sluitingsorder van een gekochte calloptie (sluiten van longpositie)).

Open Sell Call (openingsorder van een geschreven calloptie (openen van shortpositie)).
Close Buy Call (sluitingsorder van een geschreven calloptie (sluiten van shortpositie)).

Weet wat risico’s van opties zijn
Voordat u gaat beleggen in opties, is het belangrijk dat u eerst leert wat de mogelijkheden zijn, maar nog veel belangrijker, wat de risico’s zijn. Er zijn beleggingsdiensten die werken met opties en die beweren dat u niets van opties hoeft te weten, maar dat u gewoon hun adviezen hoeft te volgen. Wij vinden dat het beter is dat u weet wat u doet. Als de ondernemers die rentederivaten hadden gekocht op advies van hun bank, dat nu ook maar hadden gedaan, want dan hadden ze nu niet grote verliezen geleden. In het volgende artikel zullen we de verschillen tussen gekochte puts en verkochte puts behandelen.

Wij wensen u veel succes met het optie-beleggen.

OptieAcademy

Voor een optie-maal resultaat
Jan Robert Schutte 06-50746210 en Harry Klip 06-31903957
Website: OptieAcademy
E-mail: info@optieacademy.nl

 

Geef een reactie