Oliesector zet de tering naar de nering, beleggers profiteren

In minder dan een jaar tijd is de olieprijs met meer dan 40% gedaald. Het heeft even geduurd voordat de oliesector reageerde op deze dramatische prijsval, maar nu worden stappen genomen die er niet om liegen. De zogeheten oilmajors zijn ervan doordrongen geraakt, dat het huidig prijsniveau wel eens van langere duur kan zijn.
Olie boorplatformen
De oilmajors lijken niet van zins om het voorbeeld van Shell te volgen en dat betekent, dat een nieuwe consolidatieslag niet te verwachten is. De nadruk is veel meer komen te liggen op het omlaag brengen van de kosten, het snoeien in budgetten, het ontslaan van mensen en het onder druk zetten van de toeleveranciers. Belangrijk is ook, dat ze hun visie op de nabije toekomst hebben bijgesteld. Miljarden verslindende projecten worden zeer kritisch onder de loep genomen.

Read More