Aandeel van de Week: Facebook Facehook

Deze week heeft OptieAcademy gekozen voor Facebook als Aandeel van de Week. Op dit moment stellen we: “Facebook Facehook”. Het is echter nog wachten op een definitieve ‘knock out’. Het aandeel is sinds de zomermaanden van vorig jaar met bijna 200% gestegen. We hebben rond $70 een put gekocht op het aandeel in anticipatie op een (forse) daling richting $60 of lager.

Facebook Weekly OptieAcademy
Facebook Weekly OptieAcademy

Facebook heeft moeite met de bovenkant van het stijgende trendkanaal (zie bovenstaande chart). Het niveau van $75 is vooralsnog te hoog gegrepen. We hechten echter meer waarde aan horizontale niveaus aangezien de markt dit beter onthoudt. Het $70-level is een psychologisch belangrijk niveau waarop het fonds is afgeketst. Bij een doorbraak van het steunniveau rond $65 achten wij een verdere daling richting een koersdoel van $60 waarschijnlijk. Dat betekent dus een dalingspotentieel van ruim 11% vanaf het huidige niveau.

Read More