Opties: een veelzijdig instrument

Opties zijn een veelzijdig instrument. In deze column gaan we terug naar de basis. Een optie is een contract tussen twee partijen: de koper van de optie en de verkoper (ook wel schrijver genoemd).

Long Call OptieAcademy
Long Call OptieAcademy

De koper van de optie heeft het recht (maar niet de verplichting) om een vastgestelde hoeveelheid van een onderliggende waarde te kopen (bij een call), danwel te verkopen (bij een put), tegen een vooraf vastgestelde prijs en voor een bepaalde periode.

Read More