Opties: een veelzijdig instrument

Opties zijn een veelzijdig instrument. In deze column gaan we terug naar de basis. Een optie is een contract tussen twee partijen: de koper van de optie en de verkoper (ook wel schrijver genoemd).

Long Call OptieAcademy
Long Call OptieAcademy

De koper van de optie heeft het recht (maar niet de verplichting) om een vastgestelde hoeveelheid van een onderliggende waarde te kopen (bij een call), danwel te verkopen (bij een put), tegen een vooraf vastgestelde prijs en voor een bepaalde periode.

Short Call OptieAcademy
Short Call OptieAcademy

De verkoper van een optie heeft een verplichting (maar niet het recht) om een vastgestelde hoeveelheid van een onderliggende waarde te leveren (bij een geschreven call).

In het geval van een geschreven put zal de optieschrijver de onderliggende waarde tegen een vooraf vastgestelde prijs en binnen een bepaalde periode moeten afnemen als de putoptie wordt uitgeoefend.

Alvorens dieper in te gaan op het verschil tussen een call en een put, zullen we eerst een aantal contractspecificaties en optietermen de revue laten passeren. De volgende termen worden gespecificeerd in een optiecontract:

Optieklasse
Een optieklasse geeft alle call- en putopties aan die betrekking hebben op dezelfde onderliggende waarden.

Een calloptie geeft de koper het recht om de onderliggende aandelen te kopen tegen een bepaalde prijs. U kunt dit vergelijken met een optie op een huis: u mag (maar u hoeft niet) een huis voor bijvoorbeeld €350.000 kopen binnen een bepaalde periode.

Long Put OptieAcademy
Long Put OptieAcademy

 

De koper van een putoptie heeft het recht om een onderliggende waarde te verkopen kopen tegen een bepaalde prijs. Een putoptie kunt u dus vergelijken met een brandverzekering: daalt de onderliggende waarde in prijs, dan wordt dit recht (verzekering) meer geld waard.

Brandend Huis
Brandend Huis

De verkoper (schrijver) van een calloptie neemt de verplichting op zich om de onderliggende aandelen te leveren tegen een bepaalde prijs. De schrijver van een putoptie neemt de verplichting op zich om een onderliggende waarde af te nemen tegen een bepaalde prijs.

Short Put OptieAcademy
Short Put OptieAcademy

Schrijvers van opties kunt u het beste vergelijken met een verzekeraar die speculeert op het niet geschieden van een bepaalde gebeurtenis: een onderliggende waarde stijgt niet boven een bepaalde prijs (geschreven call) of een onderliggende waarde daalt niet onder een bepaalde prijs (geschreven put).

In tegenstelling tot op de huizenmarkt zijn opties op de optiebeurs niet gratis: de verkoper (schrijver) van een optie wil een vergoeding, namelijk de optiepremie.

Long- versus shortposities
Kopers van opties hebben een premie-longpositie en schrijvers (verkopers) van opties hebben een premie-shortpositie. Als u een call of put koopt, gaat u dus long in de optie. Als u een call of put verkoopt (wat u niet bezit), gaat u dus short in de optie.

Schema opties OptieAcademy
Schema opties OptieAcademy

Er zijn de volgende order mogelijkheden:

Open Buy (openingsorder van een gekochte optie (longpositie)).
Close Sell (sluitingsorder van een gekochte optie (longpositie)).

Open Sell (openingsorder van een geschreven optie (shortpositie)).
Close Buy (sluitingsorder van een geschreven optie (shortpositie)).

Uitoefenprijs

De uitoefenprijs is de prijs waarvoor de onderliggende waarde moet worden geleverd (call) danwel afgenomen (put), wanneer de optie wordt uitgeoefend.

Optiepremie

De koper van een optie betaalt aan de verkoper (schrijver) van een optie een optiepremie. De optiepremie is van diverse factoren afhankelijk, zoals bijvoorbeeld de uitoefenprijs, de volatiliteit van de onderliggende, de resterende tijd tot expiratie (afloopdatum) en uiteraard de prijs van de onderliggende waarde zelf.

Uiterste houdbaarheidsdatum

Opties kennen een ‘uiterste houdbaarheidsdatum’, expiratiedatum genoemd. De normale maandopties expireren bijvoorbeeld op de derde vrijdag van de maand. Tegenwoordig zijn er ook weekopties en zelfs dagopties verhandelbaar. Na expiratie houden de opties op te bestaan en worden indexopties cash gesettled. Aandelenopties kunnen worden uitgeoefend ) omgezet in aandelen) indien ze waarde hebben.

Optie stijl

Er zijn twee stijlen van opties: Amerikaanse stijl en Europese stijl. Met een ezelsbruggetje van de beginletter is dit gemakkelijk te onthouden. Amerikaanse stijl opties kunnen altijd worden uitgeoefend. Hierbij kunt u denken aan aandelenopties.

Europese stijl opties kunnen alleen maar op expiratie worden uitgeoefend, dus eenmalig. Hierbij kunt u denken aan indexopties, die cash worden gesettled (dus contant afgerekend).

Onderliggende waarde

De onderliggende waarde geeft aan op welk aandeel, index, obligatie of andere onderliggende waarde de optie betrekking heeft. Andere onderliggende waarden kunnen bijvoorbeeld zijn: valuta, grondstoffen en weer (regen, sneeuw, wind).

Multiplier

De multiplier (vermenigvuldigingsfactor) geeft de hoeveelheid van de onderliggende waarde aan die moet worden geleverd c.q. afgenomen in het geval de optie wordt uitgeoefend. Voor aandelenopties in Nederland bevat elk contract 100 aandelen.

De multiplier van de (normale) AEX-opties is 100. Let wel, de Duitse ODAX-opties kennen een multiplier van 5. In Amerika zijn er zelfs mini-opties op Apple en Google verhandelbaar met een multiplier van 10 aandelen in plaats van de ‘standaard’ 100.

Concrete winstgevende optiestrategieën kunt u vinden in onze handleiding: Diensten OptieAcademy

E-book Handelen in opties als een professional

OptieAcademt
OptieAcademt

U kunt natuurlijk zelf optieconstructies opzetten of uw portefeuille crashbestendig maken bijvoorbeeld met de optiehandleiding van Harry Klip Handelen in opties als een professional.Diensten OptieAcademy

Wij wensen u veel succes met het (optie-)beleggen,

Jan Robert Schutte (06-50746210) en Harry Klip (06-31903957)
E-mail:info@optieacademy.nl

OptieAcademy
Think, Talk and Trade like a Winner