Werking calloptie uitgelegd

Op 15 januari heeft OptieAcademy een inleidende column geplaatst over opties: opties zijn een veelzijdig instrument. In deze column behandelen we de long en short calloptie.

Long Call
Long Call

Figuur: Long call

De koper van de calloptie heeft het recht (maar niet de verplichting) om een vastgestelde hoeveelheid van een onderliggende waarde te kopen, tegen een vooraf vastgestelde prijs en binnen een bepaalde periode.

Long call

U kunt een calloptie vergelijken met een optie op een huis: u mag (maar u hoeft niet) een huis voor bijvoorbeeld €350.000 te kopen binnen een bepaalde periode. Stel dat het huis in waarde stijgt tot €400.000 dan kunt u uw kooprecht uitoefenen en heeft u een winst van €50.000. In de optiehandel is een optie echter niet gratis, zoals bij de optie op een huis misschien gebruikelijk is, maar moet de koper een prijs betalen (de optiepremie).

Optiematrix OptieAcademy
Optiematrix OptieAcademy

Voorbeeld Aperam 10 Call

Bovenstaande grafiek is een calloptie weergegeven op Aperam (tickersymbol AP) met uitoefenprijs €10 waarvoor €1 is betaald. Des te hoger het aandeel stijgt, des te hoger de premie van de call en dus de winst. De break-even-koers is in dit geval €10+€1 = €11.

Het verlies is beperkt tot de bepaalde optiepremie van €1. Dit is maal 100 want de optie heeft betrekking op de onderliggende waarde van 100 aandelen, dus hier is dat €1x 100. Zelfs als Aperam zakt naar €0,01 dan kunt u mooit meer verliezen dan de betaalde optiepremie van €100. Momenteel noteert Aperam €15,88. De AP 10 Call is in ieder geval dus €5,88 waard, want de intrinsieke waarde is 15,88-10 = €5,88. De winst bedraagt dus €(5,88-1)= €4,88: een winst van 488%.

Short call

Short Call OptieAcademy
Short Call OptieAcademy

Figuur: Short call

De verkoper (schrijver)  van een calloptie heeft een verplichting (maar niet het recht) om een vastgestelde hoeveelheid van een onderliggende waarde te leveren tegen een vooraf bepaalde prijs, de uitoefenprijs.

Schrijvers van callopties kunt u het beste vergelijken met een verzekeraar die speculeert op het niet geschieden van een bepaalde gebeurtenis: een onderliggende waarde stijgt niet boven een bepaalde prijs.

De grafiek van een short call (zie bovenstaande figuur) is dus het omgekeerde van de long call van eerdergenoemde voorbeeld. De winst is beperkt tot de ontvangen €1. De geschreven calloptie duikt in de min zodra Aperam boven €11 uitstijgt. Het verlies op een koers van €13 bedraagt dan €2 (x 100), dus €200 op expiratie.

Long- versus shortposities

Kopers van opties hebben een premie-longpositie en schrijvers (verkopers) van opties hebben een premie-shortpositie. Als u een call of put koopt, gaat u dus long in de optie. Als u een call of put verkoopt (die u niet bezit), gaat u dus short in de optie.

Bij het handelen in opties zijn er de volgende ordermogelijkheden:

Open Buy Call (openingsorder van een gekochte calloptie (openen van longpositie)).
Close Sell Call (sluitingsorder van een gekochte calloptie (sluiten van longpositie)).

Open Sell Call (openingsorder van een geschreven calloptie (sluiten van shortpositie)).
Close Buy Call (sluitingsorder van een geschreven calloptie (sluiten van shortpositie)).

Concrete trade Long Call Arcadis

Arcadis
Arcadis

Op 11 oktober 2013 hebben we calls gekocht op Arcadis bij een koers van €19,70. We namen een aanvangspositie in Arcadis voor een verwachte stijging middels een open buy van 2 Arcadis DEC 20 Call @ €0,80.

Open Buy  2 Arcadis DEC 20 Call @ 0,80 (betaald).

Na een flinke stijging tot boven €24 besloten we de winst te verzilveren.
Close Sell  2 Arcadis DEC 20 Call @ 4,35 (ontvangen).

Het resultaat van deze positie bij sluiting op 10 december 2013 van deze transactie bedroeg €355*2 * €710.

We hebben tussentijds calls geschreven op deze positie, waardoor er uiteindelijk nog steeds een mooi resultaat van €674 resteerde. Het voordeel van spreads kan zijn dat je dan langer in een positie blijft zitten en niet verleid wordt om voortijdig winst te nemen.

Wilt u ook soortgelijke optieconstructies ontvangen, dan kunt u nu tijdelijk als cadeau Optie Aanbevelingen 1 maand op proef krijgen. Meldt u zich hiervoor aan via de website of via e-mail.

Concrete winstgevende optiestrategieën kunt u vinden in onze handleiding: Diensten OptieAcademy

Diensten OptieAcademy

U kunt natuurlijk zelf optieconstructies opzetten of uw portefeuille crashbestendig maken bijvoorbeeld met de optiehandleiding van Harry Klip Handelen in opties als een professional.Diensten OptieAcademy

Wij wensen u veel succes met het (optie-)beleggen,

Jan Robert Schutte (06-50746210) en Harry Klip (06-31903957)
E-mail:info@optieacademy.nl

OptieAcademy
Think, Talk and Trade like a Winner

 

 

 

 

Geef een reactie