Update AEX-positie: van Putspread naar Butterfly naar Callspread

Hierbij ontvangt u een update betreffende onze positie in de AEX. We namen op woensdag 19 februari een baisse-affaire op in de AEX middels een putspread voor maart. De stand van de AEX was toen 398 punten.

AEX
AEX

We kochten een AEX MCH 395/385 Putspread en verkochten op 25 februari een AEX MCH 385/375 Putspread. We kwamen hierdoor in een Butterfly-positie waarvoor we circa €1,50 betaalden. Deze zogenaamde 10-punten-Butterfly zou dus €10 waard kunnen worden.

Butterfly eerder gesloten
Het ging erom spannen, want een paar dagen voor maart-expiratie noteerde de AEX nog 385 punten, het ideale expiratiescenario voor ons. De AEX herstelde echter snel en expireerde op 390,19 punten waardoor onze Butterfly een winst opleverde van €334.

We hebben ervoor gekozen om de butterfly naar boven toe af te dekken met een gekochte AEX 392 calloptie die nog 1 week liep voor €2,35. Na expiratie hebben we vervolgens een 395 call geschreven voor €1,10 waardoor we in een callspread terechtkwamen. We deden daarmee dus mee naar boven voor €1,25 (*100) in een callspread die €300 waard kan worden. Momenteel noteert de AEX 397 waarbij de callspread nog €2,50 doet. Er zit nog €0,50 aan tijds- en verwachtingswaarde die we eruit zouden kunnen laten lopen. Afhankelijk van onze visie of de AEX niet te hard wegzakt, kunnen we opteren om deze callspread te laten ‘vollopen’.

Mochten we zien dat de AEX toch weer gaat verzwakken, dan sluiten we niet uit dat we alsnog deze callspread gaan sluiten. De OptieRatio OptieAanbevelingen-deelnemers krijgen daarvan uiteraard bericht.

Dynamisch hedgen
Zo ziet u dat OptieAcademy de ingenomen posities dynamisch benadert al naar gelang de markt daartoe aanleiding geeft. Op de optievloer noemden we dit ´doorhandelen´ betreffende zowel goede posities als ook ´scheve´ posities, oftewel ‘dynamisch hedgen’. De teller van bovenstaande AEX-affaire staat op €459. Het is prettig om te weten dat dit ´dichte affaires´zijn: het potentiële verlies is beperkt tot de inleg ad €1,10 per callspread.

Huidige AEX positie:
Long: 1 AEX MRT week 4 392 Call @ €2,35 (betaald). Koers heden €5,50.
Short: 1 AEX MRT week 4 395 Call @ €1,10 (ontvangen). Koers heden €3,00.
Interimresultaat: €125.
Totaalresultaat Butterfly+callspread: €459.

AEX in trading range
Momenteel bevindt de AEX zich in een trading range, waarbij er een zware weerstand rond 400 punten ligt en een stevige steun rond 380 punten. Een ideale markt voor short strangles voor wie dat opportuun acht. Met de AEX aan de bovenkant van de trading range houden wij ons liever bij de callspread. Het sentiment is vooralsnog positief, maar kan zomaar als een blad aan een boom omslaan zoals we de afgelopen weken eerder hebben gezien. Rond 393 punten ligt een ‘gap’ wat voor steun zou kunnen zorgen. We zetten vooralsnog in op een verdere aanval op de 400 punten, maar houden de vinger aan de pols als de AEX naar 395 gaat.

Wij wensen u veel succes met het optiebeleggen.

Met vriendelijke groeten,
OptieAcademy
Voor een optie-maal resultaat

Jan Robert Schutte 06-50746210 en Harry Klip 06-31903957
E-mail: info@optieacademy.nl

Disclaimer
Het Optie Academy-team heeft een positie in
AEX. De auteurs leveren bijdragen op persoonlijke titel. De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Geef een reactie