Optie Trade van de Week: Extra rendement met geschreven call optie Philips

Deze week krijgt u van OptieAcademy extra rendement met call optie Philips als Optie Trade van de Week gepresenteerd. Philips is met tickersymbol PHI aan de Amsterdamse effecten- en optiebeurs genoteerd.

Philips Weekly OptieAcademy
Philips Weekly OptieAcademy


Fundamentele analyse
Philips:

Philips is een internationaal opererend elektronicaconcern, met een veelzijdig aanbod op het gebied van gezondheidszorg en welzijn. De onderneming is gericht op innovatie, en integreert technologie en design in oplossingen voor de verbetering van de levenskwaliteit. Het hoofdkantoor is gevestigd in Amsterdam. Philips is wereldwijd leider op het gebied van gezondheidszorg, verlichting en lifestyle. Het bedrijf heeft ruim 100.000 werknemers in dienst en behaalde in 2014 een omzet van €21,4 miljard, waarbij een nettowinst van €411 miljoen resteerde. Meer informatie vindt u op de corporate website van Philips.

Income Statement Philips:
Onderstaande grafiek geeft de omzet, de winstmarge en het netto-resultaat op kwartaalbasis weer. De fundamentele analyse desk van OptieAcademy heeft de volgende kengetallen gevonden.

Income Statement Philips
Income Statement Philips

Kengetallen:

– Marktkapitalisatie: €24 miljard.
– Omzet (2014): €21,4 miljard.
– Dividendrendement: 3,1%.
– Koers/winst-verhouding (verwacht 2015): 18,8.
– PEG (koers/winst/groei)-ratio: 1,37.

De ‘PEG ratio’ wordt berekend door de koers/winst-verhouding te delen door het groeipercentage van de winst-op-jaarbasis. Stelregel: hoe lagerde ‘PEG-ratio’, hoe beter. Op 28 april publiceert Philips voorbeurs de resultaten van het eerste kwartaal van 2015. Meer informatie vindt u ook op de investor relations website van Philips: http://www.philips.com/about/investor
Daggrafiek Philips 

Daggrafiek Philips OptieAcademy
Daggrafiek Philips OptieAcademy

Philips bereikte dit jaar een hoogste koers van €26,99 en kelderde vervolgens na teleurstellende resultaten richting €24. Rond dat niveau boden de stijgende exponentiële moving averages (10, 20, 40 en 47) steun (zie grafiek). Deze MA’s fungeren nog steeds als steunzone voor de koers.

Het aandeel probeert de stijgende trend weer te hervatten en zal nog wel weerstand ondervinden vanwege het koershiaat (gap) die is gevormd tussen €26,02 en €26,22. Wij verwachten een verder herstel van het aandeel en achten een aanval op de top van dit jaar mogelijk.

Weerstand ligt bij €27 terwijl een stevige steunzone bij €24 ligt. Deze situatie leent zich voor het opzetten van een long positie, in de vorm van  de koop van de aandelen in combinatie met een call erop schrijven (verkopen). Dit is een beperkte hausse-positie, want het opwaarts potentieel is beperkt vanwege de geschreven call, zie onderstaande uitleg. Een stop-loss hanteren we onder €24.

Zodra we een optie positie gaan innemen in Philips, zullen we dit uiteraard exclusief aan onze OptieAanbevelingen-abonnees communiceren.

Steun- en weerstandsniveaus
Eerste weerstand: €26,22.
Tweede weerstand: €26,99.
Eerste steun: €24.
Tweede steun: €24.

Extra rendement op Philips met geschreven call
Als u positief gestemd bent ten aanzien van Philips, zou u 100 aandelen Philips kunnen kopen op €25,72. Onderstaand de winst/verlies-grafiek van 100 gekochte aandelen Philips op €25,72.

Long aandelen Philips
Long aandelen Philips

Het is ook mogelijk om extra rendement hierop te maken door er gedekt een call op te verkopen (schrijven). Het opwaarts potentieel is beperkt tot de uitoefenprijs van de geschreven call, vanwege de leverplicht van 100 aandelen per geschreven call.

Wat is een geschreven call?

Bij een geschreven call, oftewel verkochte call, heeft de verkoper (schrijver) van een call optie een verplichting (maar niet het recht) om een vastgestelde hoeveelheid van een onderliggende waarde te leveren tegen een vooraf bepaalde prijs, de uitoefenprijs.
Een schrijver van een calloptie kunt u het beste vergelijken met een verzekeraar die speculeert op het niet geschieden van een bepaalde gebeurtenis: een onderliggende waarde (hier Philips) die tot het einde van de looptijd van een optie niet stijgt boven een bepaalde prijs.

Voorbeeld ongedekte verkochte (short) Call Philips
Stel dat u 1 call Philips ongedekt (zonder dekking van aandelen) verkoopt met afloopdatum maart met uitoefenprijs €26,50 en u ontvangt €0,35 per contract:

Short 1 Call PHI MRT 26,50 @0,35. Dan ziet de grafiek er als volgt uit:

Short Call Philips OptieAcademy
Short Call Philips OptieAcademy

De grafiek van een ongedekte verkochte call (zie bovenstaande figuur) is het omgekeerde van de gekochte call. De winst is beperkt tot de ontvangen premie, in dit geval €0,35. De geschreven calloptie komt in het verlies zodra Philips boven de uitoefenprijs van €26,50 uitstijgt.

Het verlies op een expiratiekoers van €27 bedraagt dan €(0,50-0,35) = €0,15 per contract maal €100 is dus €15. Het break-even-point, vanwaar de grens naar verlies wordt gemarkeerd, ligt op €26,50 + €0,35 = €26,85. Vanaf €26,85 loopt het verlies op met €100 per punt-stijging van Philips. Dus op een koers van €27,85 bij expiratie heeft u, als u ongedekt deze call had geschreven, een verlies van €100.

Combinatie 100 aandelen Philips + geschreven call optie
Als we 100 gekochte aandelen Philips op €25,72 combineren met 1 geschreven Call PHI MRT 26,50 @0,35. Dan ziet de gecombineerde winst/verliesgrafiek er als volgt uit:

Aandelen Philips Long + Short Call
Aandelen Philips Long + Short Call

Voorbeeld Long Philips + Short Call:
Long: 100 PHI @ €25,72 en
Short: 1 Call PHI MRT 26,50 @ €0,35

Scenario op maart-expiratie (derde vrijdag van maart):
Break-even-point op maart-expiratie, zijde de derde vrijdag van maart: €25,37 zijnde de aankoopkoers van Philips op €25,72 minus de ontvangen premie ad €35.

De maximale winst op expiratie is bij een expiratiekoers €26,50: koerswinst aandelen (€26,50 – €25,72)*100 + ontvangen premie ad €35=€113.

Verlies wordt geleden als Philips daalt onder het break-even-point van €25,37.

Als u van plan bent om Philips niet te verkopen, dan kunt u dus 35 euro per 100 aandelen verdienen. Dit komt, gebaseerd op de huidige koers, neer op 1,4% extra in 1 maand tijd, zonder dat u hiervoor iets hoeft te doen. Als u echter denkt dat Philips binnen een aantal weken naar €30 stijgt, dan kunt u natuurlijk beter geen call schrijven.

Een andere mogelijkheid is dan om een september call te schrijven op een uitoefenprijs van 30. Let wel, het neerwaarts risico blijft gewoon bestaan ongeacht welke call u schrijft, maar een hogere ontvangen premie zorgt voor iets meer neerwaartse bescherming van het aandeel. Vandaar dat we altijd adviseren om een stop-loss te hanteren, oftewel bepaal een niveau waaronder u de positie gaat sluiten om zo het risico te beperken.

Zo ziet u dat u met opties alle kanten (kopen en verkopen) op kunt, afhankelijk van uw visie. Het schrijven van een call op het bezit van 100 aandelen zorgt voor extra rendement. In deze tijd van 1% per jaar op een spaarrekening is ruim 1% extra per maand op aandelenbezit in combinatie met een geschreven call zeker het overwegen waard. U hoeft de optie overigens niet tot het eind van de looptijd te houden, maar u kunt altijd iedere beursdag uw optie sluiten, als u visie opeens verandert.

Jan Robert Schutte 06-50746210 en Harry Klip 06-31903957
E-mail: info@optieacademy.nl

Website: https://optieacademy.nl/

Disclaimer
Het OptieAcademy-team heeft (nog) geen positie in Philips. Posities kunnen wijzigen al naar gelang de marktomstandigheden. Volgers van onze Optie Aanbevelingen-portefeuilles worden uiteraard op de hoogte gesteld van de mutaties van posities die in deze portefeuilles worden ingenomen danwel gesloten. De auteurs leveren bijdragen op persoonlijke titel. De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

 

Geef een reactie