Ziggo dividend mededeling

Ziggo Dividend

Ziggo dividend mededeling: onderstaand het onverkorte persbericht van Ziggo.

Interim dividend en halfjaarlijkse financiële verslaggeving Ziggo N.V.

Utrecht, 29 Augustus 2012

De Directie heeft besloten tot uitkering van een interim dividend over het boekjaar 2012 van EUR 0,55 per gewoon aandeel Ziggo N.V. van nominaal EUR 1,00.

Ziggo dividend.Het interim dividend wordt geheel in contanten beschikbaar gesteld, onder inhouding van de verschuldigde 15% dividendbelasting.

Notering ex dividend zal op 4 september 2012 plaatsvinden. De record date is vastgesteld op 6 september 2012 (na beurs).

Op 11 september 2012 zullen houders van Aandelen Ziggo N.V., die op 6 september 2012 na beurs (na verwerking van bij- en afschrijvingen per die datum) zijn geregistreerd bij een bank of commissionair (“Financiële Instelling”), het dividend, onder inhouding van 15% dividendbelasting, door tussenkomst van hun Financiële Instelling ontvangen.

Betaalkantoor is ABN AMRO Bank N.V.

 

Vandaag heeft Ziggo haar ‘halfjaarlijkse financiële verslaggeving’ gedeponeerd bij de AFM en gepubliceerd op de website van Ziggo (www.ziggo.com/nl/investors) conform artikel 5:25d  Wft.

Ziggo Dividend